Privacy Policy
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2018

Disclaimer
Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op deze website en alle pagina’s vallend binnen het domein www.actuma.nl Deze website is eigendom van, en worden beheerd door Foresttree Marketing Solutions. Alle rechten, waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.actuma.nl, berusten bij actuma.nl. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van actuma.nl informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en / of te verspreiden. Linken en refereren naar www.actuma.nl mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u actuma.nl een onbeperkt gebruiksrecht, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. actuma.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website/App
De informatie op deze website/App is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. actuma.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks dat actuma.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan actuma.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. actuma.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. actuma.nl kan evenmin garanderen dat de website/app foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door actuma.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. actuma.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. actuma.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan actuma.nl per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. actuma.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan actuma.nl te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan actuma.nl per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Privacy
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Actuma en u dient zich ervan bewust te zijn dat Actuma niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Actuma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of contact met ons opneemt via het webformulier vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken (naam, e-mail en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of om contact met u te kunnen opnemen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Neostrada. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Neostrada. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site/app. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing/mailbericht vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u ons hierover berichten.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@actuma.nl